Frågor och Svar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Här nedan finns svar på några ofta förekommande frågor:

F: Ska föräldrar vara med vid familjeyoga?                                                                                                                                                                                                                                                           S:Ja, en förälder ska vara med vid tillfället. Om barnet tar med sig pappa eller mamma spelar ingen roll och man kan med fördel byta förälder så båda får vara med. Tanken med barn-och sagoyoga YogaSaga erbjuder är att förälder och barn ska få en unik stund ihop. En stund som kan vara svår att skapa annars i familjelivet.

F: Behöver barnen ha något speciellt med sig till yogapasset och vad ska de ha på sig?                                                                                                                                                                     S: Det viktigaste är att föräldern/annan släkting är med. Annars ska barnet ha bekväma kläder som de kan röra sig fritt i. En vattenflaska kan vara bra att kunna dricka ur efter passets slut.  

F: Hur är klasserna uppbyggda?                                                                                                                                                                                                                                                                                  S: De flesta klasser under kursen har sagan som utgångspunkt. Till en saga rör vi oss i olika yogapositioner. Alla pass är förberedda men under passet kan flera barn vilja hitta på egna positioner. Då gör vi dem. Ibland läser vi en saga och gör sagoyoga till den. Andra gånger leker vi yogalekar. Gemensamt för alla pass är att vi avslutar med att träna på att slappna av.

F: Vad kostar det att delta i klassen?                                                                                                                                                                                                                                                                      S:Vi erbjuder yogapass i samarbete med i huvudsak offentliga organisationer. Detta för att det ska vara kostnadsfritt och för att så många som möjligt ska kunna ta del av yoga. Alltså, det är gratis för dig med ditt barn!

F: Måste man boka i förväg?                                                                                                                                                                                                                                                                                        S: De flesta av våra samarbetspartners vill att man bokar plats. Detta för att kunna anpassa klassen efter lokalen.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Funderar.jpg