Nytt yogaår!

Nytt år 2019 och massor med möjligheter att yoga. Underbart! I yogans värld används ordet Sankalpa, vilket betyder vilja, mening eller övertygelse.  Att sätta en Sankalpa är alltså att sätta en intention. Möjligheten att leva med intentioner begränsar sig givetvis inte till endast ett årsskifte. Det kan vara starten av en ny månad, vecka och dag eller varför inte ett yogapass. Intentioner är ett härligt och avslappnat sätt att fokusera energin åt ett avgränsat håll.

Ibland kan det kännas pretentiöst eller svårt att sätta en intention. Men ju oftare man tränar på det blir det enklare. Det behöver inte vara så stora saker varje gång man sätter en intention. Innan ett yogapass kanske man känner sig stressad - då kan intentionen, sankalpa, vara att vara närvarande. Har arbetsveckan varit tuff kan intentionen inför helgen vara att stressa av. När vi uttrycker en intention arbetar vi både medvetet men framförallt omedvetet för att intentionen ska infrias. Viktigt är att formulera intentionen positivt utan negation. Om jag exempelvis vill avgränsa mitt beroende av min smartphone - ska intentionen formuleras med de fördelar som det medför. Jämför “Inte använda min smartphone under helgen” med “fokusera på närvaro med barnen och ge mig själv egentid”. Eller om jag är stressad och behöverfokusera på att varva ned. Då blir formuleringen “Ge mig själv tid för avkoppling” istället för “Jag ska inte stressa”.

Att sätta intentioner tillsammans med barnen är ett fint sätt att skapa dialog med dem och få höra mer om vad som rör sig i deras hjärtan och hjärnor. 9 och massor med möjligheter att yoga. Underbart! I yogans värld används ordet Sankalpa, vilket betyder vilja, mening eller övertygelse.  Att sätta en Sankalpa är alltså att sätta en intention. Möjligheten att leva med intentioner begränsar sig givetvis inte till endast ett årsskifte. Det kan vara starten av en ny månad, vecka och dag eller varför inte ett yogapass. Intentioner är ett härligt och avslappnat sätt att fokusera energin åt ett avgränsat håll.

Ibland kan det kännas pretentiöst eller svårt att sätta en intention. Men ju oftare man tränar på det blir det enklare. Det behöver inte vara så stora saker varje gång man sätter en intention. Innan ett yogapass kanske man känner sig stressad - då kan intentionen, sankalpa, vara att vara närvarande. Har arbetsveckan varit tuff kan intentionen inför helgen vara att stressa av. När vi uttrycker en intention arbetar vi både medvetet men framförallt omedvetet för att intentionen ska infrias. Viktigt är att formulera intentionen positivt utan negation. Om jag exempelvis vill avgränsa mitt beroende av min smartphone - ska intentionen formuleras med de fördelar som det medför. Jämför “Inte använda min smartphone under helgen” med “fokusera på närvaro med barnen och ge mig själv egentid”. Eller om jag är stressad och behöverfokusera på att varva ned. Då blir formuleringen “Ge mig själv tid för avkoppling” istället för “Jag ska inte stressa”.

Att sätta intentioner tillsammans med barnen är ett fint sätt att skapa dialog med dem och få höra mer om vad som rör sig i deras hjärtan och hjärnor.

dubbelkamelen.JPG